Sinds 1991 is de Onafhankelijke Partij Drenthe onafgebroken in de Staten van Drenthe vertegenwoordigd geweest. Bij de Statenverkiezingen in maart 2007 is het helaas niet gelukt dit te continueren.
Op 20 maart 2019 is er een nieuwe kans om de veranderde samenleving een echte stem in het drents parlement te geven,
Het vertrouwen in de politiek is sterk gedaald. Ook in Drenthe


De politiek is vergeten dat het over mensen gaat..
Bij de OPD staat de politiek in dienst van de mens.
De OPD is sociaal bewogen en lokaal betrokken.


Het bestuur van de Onafhankelijke Partij Drenthe
zal zich inzetten om ook in de toekomst het onafhankelijke geluid en de sociale bewogenheid in de Provincie Drenthe naar voren te brengen.
 

Op 20 januari 2019 is de lijst van 18 OPD-kandidaten voor de verkiezing op 20 maart bekend gemaakt.
De OPD is trots op hun kandidaten.
6 Vrouwen en 12 mannen  staan er op de lijst.
Kijk bij kandidaten voor de volledige lijst.
Maar hier is vast een voorproef:

opdkandidatenkl

img20190121_08570606

Ook de OPD is hier aanwezig. Wilt u ook komen en een broodje mee eten? Stuur een e-mail naar:
statengriffie@drentsparlement.nl

Nieuws 23 januari

opdstaten


OPD bijdrage FCBE 23 januari voor NRK

Het is voor de OPD een feestelijk moment om als herintreder weer mee te doen in de Provinciale Staten van Drenthe
Ik weet niet of er nu sprake is van een maiden speech?
Voorzitter we hebben het over het rapport: Werkt Het?
Wat het de Noordelijke Rekenkamer betreft:  JA
Zij werken goed. Een compliment voor het rapport.
De NRK bewijst maar weer hoe trots we op de NRK mogen zijn.
Het rapport Werkt Het is zowel voor GS als voor PS  een positief leermoment en gaat hopelijk een vervolg  in de volgende statenperiode krijgen.
Tot slot:
Voor de OPD springt de zin er uit:
Het instrumentarium dat  Provinciale Staten zelf in handen hebben, bijvoorbeeld de regeling grote projecten (met mogelijkheden tot een second opinion) verdient een grotere aandacht.

Drenthe zal komende week gaan kleuren met onze verkiezingsposter!

posteropd

Op 6 februari heeft de OPD de volgende motie mede ingediend:
 

MOTIE  VREEMD AAN DE ORDE – EXTRA INSPANNING VOOR KOMST FORMULE 1 NAAR TT CIRCUIT ASSEN

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 6 februari 2019,

Constaterende dat

 • Het kabinet heeft gemeld dat zij geen geld beschikbaar stelt voor de exploitatie van de Formule 1
 • Uit de berichtgeving blijkt dat de organisatie van de Formule 1 na het verstrijken van de deadline voor Zandvoort zich oriŽnteert op andere steden ook buiten Nederland

  Overwegende dat
 • Het TT circuit in Assen gereed is voor de Formule1
 • Dat de businesscase voor de exploitatie al rond lijkt te zijn, zonder overheidsgeld
 • Er brede steun uit de noordelijke provincies is en ook van ondernemers en VNO NCW Noord
 • Dat wij heel graag de Formule 1 in Nederland willen organiseren

  Verzoekt het college om
 • Zich tot het uiterste in te spannen om te bevorderen dat de Formule 1 naar Assen komt
 • Door uit te stralen dat we er klaar voor zijn. Dat het hier een succesvol evenement kan zijn. Dat we ze met open armen ontvangen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Op 7 februari was het ook voor de OPD plakdag.

joyce2
13

De OPD heeft van de kiesraad voor de verkiezing  van 20 maart het lijstnummer 13 gekregen.

Persbericht

13 februari 2019

De onafhankelijke Partij Drenthe. ( OPD) kiest voor Annemarie Heite

Het verheugt de OPD dat haar statenleden straks een prima keus kunnen maken voor de Eerste Kamer Verkiezingen.
Sinds we afscheid hebben genomen van de OSF was het voor de kandidaat statenleden nog een open vraag waar hun stem naar toe zou gaan in de Senaat. Heel belangrijk is voor ons een echt onafhankelijke kandidaat die het Noorden echt kan en wil bedienen in woord en daad.

Nu Annemarie Heite kenbaar heeft gemaakt kandidaat te zijn voor Code Oranje wordt de keuze erg gemakkelijk!

Als OPD hebben we al lange tijd een goede relatie met Annemarie Heite en als er iemand is die wel daad bij het woord kan voegen voor het Noorden is zij het wel!
Jarenlang heeft ze zich onafhankelijk en onbezoldigd ingezet voor de gedupeerden van de aardgaswinning, nu wil ze haar invloed in Den Haag
laten gelden.

Code Oranje is een nieuwe onafhankelijke beweging waar de burger centraal staat en niet langs de zijlijn. Wij hebben hier een goed gevoel bij.

Ko Vester lijsttrekker van de OPD:” er valt eindelijk weer wat te kiezen voor de Drentse inwoners. Een stem op de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) is een stem op
Annemarie!” Wij willen de regie weer terug,

Drenthe is van ons!”

bord

Hoe vaak moeten we nog de prietpraat van leuterende Haagse politici over de Provinciale verkiezingen aanhoren? 
Zij zijn uitgenodigd door de landelijke radio en TV om met elkaar in debat te gaan over de provinciale verkiezingen,maar de Provinciale onderwerpen komen helemaal niet aan bod!
Vergeten wordt wat er lokaal en provinciaal speelt voor de mensen.
Onze Provinciale Verkiezingen zijn gekaapt.
Laten we dit ons aanleunen?
Er wordt ons een rad voor de ogen gedraaid. Zo verliezen we ons zicht op onze provinciale en lokale belangen van de inwoners.
Het wordt hoog tijd dat we het heft weer in eigen hand nemen en niet langer aan de leiband van de Haagse politici en de landelijke radio en TV lopen.

Een blog van Jan Lambers OPD kandidaat van de OPD

NAM, vriend worden of vijand blijven?

De NAM bereidt zich voor op de volkswoede voor als er slachtoffers van een aardbeving zouden vallen. Intussen bereidt ze zich ook voor op nieuwe gasboringen in Noord-Drenthe. Hoe krom is dat: Burgers de zelfde ellende als bij de gaswinning in Groningen aandoen en ze tegelijk verbieden om hun nieuwbouwhuizen nog langer met aardgas te verwarmen?

Beter zou de NAM er aan doen om in plaats van opnieuw naar gas te gaan boren mee te werken aan een maatschappelijk verantwoorde benutting van de aardwarmte in de Noordelijke bodem.

Vanochtend las ik in het Dagblad van het Noorden: NAM voorbereid op volkswoede.

Afgaande op deze kop dacht ik dat het ging om te verwachten acties van boze burgers in Noord-Drenthe die te hoop lopen tegen nieuwe gasboringen in hun achtertuin. Dat kon ik me goed indenken want de Drenthen bent wies worden van de Groningers die het gelag hebben betaald van de gaswinning in hun provincie. Jarenlang hebben de Groningers zich immers oren aan laten naaien, zich met kluitjes in het riet lof van het kastje naar de muur laten sturen en nog meer van dat soort dingen. De Drenthen, van nature toch al achterdochtig, trappen daar niet in. Als halve Drenth ben ik het daar helemaal mee eens. Het is nu toch wel voldoende bewezen dat gaswinning gepaard kan gaan met aardbevingen en bodemdaling. En dat dat dan geheid schade met zich meebrengt. Als er dan niks voor terug komt, zoals de Groningers hebben ondervonden is het nogal wiedes dat je je als burger tegen dit soort bodemingrepen keert.

Nieuwe boringen naar gas zijn bovendien geheel in strijd met het landelijk beleden klimaatbeleid. Dat wil namelijk dat we geheel van het gas afgaan. In nieuwbouwwijken mag geen gas meer komen. Maar er mag blijkbaar wel onder die zelfde nieuwbouwwijken naar gas geboord worden! Regering, hoe bont wil je het maken? Enerzijds burgers verplichten een gasloze woning te kopen die 10--20% duurder is dan een woning waar de bewoners nog wel de keuze gelaten wordt en ze anderzijds opzadelen met de gevolgen van de winning van het gas dat ze zelf niet mogen gebruiken. Dat lijkt me een heel probaat middel om volkswoede mee op te wekken. Of die woede zich dan moet richten op de NAM of op de regering laat ik in het midden. Op allebei lijkt mij, maar vooral op de regering.

Een heel wat beter beleid lijkt mij om de gaswinning in alle bewoonde gebieden te staken. En omdat we in Nederland wonen is dat dus eigenlijk overal. De Partij voor het Noorden roept dat al sinds jaar en dag

In plaats daarvan gaat de regering samen met de NAM serieus de mogelijkheden van gebruik van aardwarmte onderzoeken. Eventueel wordt daarvoor een nieuwe maatschappij opgericht, waarin de NAM, de Noordelijke provincies en de NOM en nog eventuele anderen participeren. De NAM kan dan haar schat aan bodemkennis te gelde maken op een maatschappelijk verantwoorde wijze en zich zo wellicht van vijand tot vriend transformeren. Volgens het Masterplan Aardwarmte Nederland, waarin vier belangrijke bedrijven samenwerken, maar vreemd genoeg niet de NAM, zou in 2050 ongeveer de helft van de totale warmtevraag vanuit de gebouwde omgeving op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen worden gedekt. Dat is met andere woorden zeer de moeite waard.

Door de provincie aandeelhouder te maken kan die de vinger aan de pols houden. Want dan hoeft ze niet naar het pijpen van Den Haag te dansen, zoals ze dat de afgelopen jaren tot haar smaad en schande met de plaatsing van windmolenparken heeft gedaan.

Dus provincies, take the lead om hiermee je beschadigde blazoen weer wat op te vijzelen.

In de aanloopperiode moet de NAM haar tekort aan aardgas maar importeren. Er is genoeg beschikbaar.

Jan Lambers