De OPD geeft iedereen de mogelijkheid om lid te worden en mee te denken over het te voeren beleid in de Staten van Drenthe.
Het lidmaatschap is gratis.
Download het inschrijfformulier en stuur het ons toe.
Wilt u ons financieel ondersteunen dan kunt u een gift overmaken op reknr NL86RABO0347233481 t.n.v. OPD

 

drenthe moet