ARMOEDE

De OPD vindt het onacceptabel dat er in Drenthe;
>11.000 kinderen opgroeien in armoede.
>3.500 mensen gebruik maken van de voedselbank.
>50.000 mensen moeite hebben met lezen en schrijven.

Alleen samen met de gemeenten kan er met een actief financieel beleid aan een oplossing worden gewerkt.

W0NEN


De OPD vindt dat er zo snel mogelijk moet worden gekeken hoe er betaalbare sociale woningen kunnen worden gerealiseerd voor jong en oud.                                       
De OPD vindt dat er samen met de bewoners van de >3000 permanent bewoonde vakantiewoningen in de recreatieparken een oplossing moet worden gezocht.
Boetes en uitzetting zijn uit den boze.

OPENBAAR VERVOER EN VERKEER

De OPD vindt dat er een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk moet zijn met een zo laag mogelijk tarief.

Een verdubbeling van de N34 is voor verhogen van de verkeersveiligheid niet nodig. Er zijn andere betere en goedkopere oplossingen.                                                

De OPD is voor aanleg spoorweg Almelo-Emmen-Stadskanaal- Veendam -Groningen. Deze lijn is niet alleen nodig voor de ontsluiting van Oost-Drenthe en Oost-Groningen, maar ook om het gehele Noorden minder kwetsbaar te maken van de tot nu toe enige verbinding met de rest van het land, die via Zwolle.                                

De OPD is groot voorstander om het lightrail verhaal nieuw leven in te blazen. Een verbinding tussen Assen en Groningen met stopplaatsen nabij Marsdijk (Assen), Tynaarlo, Glimmen, Haren en Groningen.

Groningen Airport Eelde (GAE) dient niet langer financieel luchtvaartmaatschappijen te ondersteunen. Dat zijn bodemloze putten die geen enkel economisch perspectief voor het noorden hebben.

MILIEU EN ENERGIE

De OPD pleit voor allerlei vormen van alternatieve energie, mits hierbij de mensen vanaf het eerste begin betrokken worden.                                                                        
De bouw van windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer dient te worden opgeschort. In de eerste plaats omdat onlangs is aangetoond dat de bevolking geen reŽle inspraak heeft gehad in de bepaling van de locatie en hoogte van de geplande windturbines.                                            
Samen met de inwoners van Drenthe wordt er gekeken waar de windmolens geplaatst kunnen worden.                                                                    

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het terugdringen van C02.

NATUUR EN ECONOMIE

De OPD kiest voor ecologie boven economie.

Natuur- en landbouwgrond mogen niet gebruikt worden voor zonneweides.

Zorgvuldig omgaan met de natuur in samenspraak met het toerisme en landbouw
.
De OPD vindt wildbeheer noodzakelijk.

De OPD vindt dat de provincie de alternatieve landbouw moet stimuleren.

De OPD vindt dierenwelzijn erg belangrijk en daar passen megastallen voor rundvee, varkens, geiten en kippen niet bij.

De OPD vindt dat het probleem van de asbestsanering zo snel mogelijk moet worden opgepakt om te zien op welke wijze er financiŽle ondersteuning kan worden gegeven.

Voor meer informatie kijkt u dan naar het verkiezingsprogramma van de OPD!