OPD
Sociaal bewogen, lokaal betrokken en onafhankelijk

In de veranderende samenleving, waarin de afstand tussen mensen en de politiek alsmaar groter wordt en de mens zich niet meer gehoord voelt en zich afkeert van de politiek, moet de mens weer echt gehoord gaan worden.

Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 steunden de kiezers massaal de lokale politiek. Een politiek waar de mens centraal staat en een politiek die een dienende taak krijgt. Een politiek die weer luistert en in gesprek gaat met de
burger.

De OPD heeft genoeg  van “pratende  pakken”.
Wij kiezen voor een politiek die luistert naar mensen en dat op een lokaal betrokken wijze. Bij de sportverenigingen, in het café, in het buurthuis, in de wijken, enz.

De partij staat midden tussen de mensen en heeft een programma dat vele punten kent die de samenleving ten goede komen.

De OPD is onafhankelijk en loopt niet aan de hand van een landelijke partij.
De OPD kan daarom los van partijpolitiek, samen met de inwoners van Drenthe de problemen signaleren, benoemen en oplossen.

Namens de OPD:
Ko Vester
Lijsttrekker