Onafhankelijke Partij Drenthe verontrust door nieuwe gegevens over Genetische Manupilatie……

De OPD heeft reeds veel vaker uitgesproken dat de Genetische Technologie grote gevaren in zich draagt. Onderstaand bericht bevestigt dat.

Wetenschapper legt link tussen onbekende ziekteverweker en GM-gewassen

Een team van planten- en dierwetenschappers hebben onlangs een nieuw pathogeen ontdekt. De ziekteverwekker wordt in beduidend hogere concentraties aangetroffen op soja- en maisplanten van varianten die via genetische modificatie tolerant zijn voor het onkruidbestrijdingsmiddel Round-up. Dat schrijft Don Huber, een emeritus professor van Purdue University in West-Lavayette in de Verenigde Staten, in een brief aan de Amerikaanse minister van Landbouw Vilsack.

Huber stelt dat de bevindingen grote gevolgen kunnen hebben voor de teelt en export van Amerkiaanse soja en maïs. Bovendien kan de ziekteverwekker al de nodige schade hebben veroorzaakt. De wetenschapper dringt aan op voortvarendheid in vervolgonderzoek en zoekt daarbij hulp van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Het ministerie zou bovendien een besluit over de toelating van afalfa met een tolerantie voor Round-up uit moeten stellen.