Onafhankelijke Partij Drenthe tegen Windpark in de Drentse Monden....................

De OPD is tegen de komst van gigantische windmolens in de Drentse Monden.

Er is een park bij Coevorden aangewezen en daar moet het bij blijven. Deze stellingname is ook ontstaan, omdat de OPD buitengewoon trots is op het jaren geleden gevestigde Lofar project. Dit Lofarproject kost meer dan 150 miljoen euro en dat mag niet in de waagschaal door verstoring van buiten af en in dit geval windmolens.

Drenthe is hiervoor uitgekozen, omdat er rust is en zeker radiorust. Woordvoerders van astronomisch instituut Astron hebben dit ook meerdere malen verklaard.

Buiten de argumenten inzake het Lofarproject, moet Drenthe de recreatieprovincie bij uitstek blijven en daar passen geen gigantische windmolens in die nog hoger zijn dan de Martinitoren.

De OPD wil in Drenthe geen horizonvervuiling en de schoonheid van de Monden mag niet worden aangetast.

Charles de Haas
0592-412779 06-51856325