Open brief

Aan de leiders van de landelijke politieke partijen in de Eerste en Tweede kamer, de landelijke lijsttrekkers van de Eerste Kamer en de leden van het kabinet.

Vinkeveen, 13 februari 2011

Vandaag, zondag 13 februari mochten wij op Radio 1 genieten van de aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011. Troffen wij daarbij mensen aan die op 2 maart direct verkiesbaar zijn? Nee hoor, de deelnemers waren een aantal fractieleiders uit de Tweede Kamer en enkele lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Was er veel aandacht voor provinciale thema’s? Nee hoor, het ging vrijwel uitsluitend over landelijke politiek!

Morgen, maandag 14 februari, vindt er een tv-debat plaats tussen de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. Hoezo, die zijn toch niet verkiesbaar op 2 maart? Die worden toch in een later stadium gekozen door de leden van Provinciale Staten? Zij maken toch geen beleid? Zij zijn er toch vooral om de kwaliteit van de wetgeving door de Tweede Kamer te toetsten? Zij zouden toch vooral bestuurders moeten zijn en geen politici?

Als Platform Lokale Partijen Utrecht (PLU) begrijpen wij van dit alles niets meer! Beter gezegd wij willen het niet begrijpen. Er is sprake van Provinciale Statenverkiezingen en na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 kaapt U opnieuw verkiezingen, waar U met goed fatsoen vanaf zou moeten blijven! Het gaat immers om provinciale verkiezingen en provinciale thema´s. Het gaat om vraagstukken als leefbaarheid, mobiliteit, woningbouw en natuurbeheer op provinciaal niveau. Niet alleen over wie er via de Eerste Kamer straks in Den Haag de macht naar zich toe trekt. Hoe belangrijk ook, dat zou een bijzaak moeten zijn, uit respect voor ons democratisch bestel, uit respect voor provinciale politici, maar vooral uit respect voor de kiezer.

Ondersteund door Platform Lokale Partijen Zuid-Holland (PLP), Fryske Nasjonale Party (FNP), Partij Nieuw Limburg (PNL), Partij voor Zeeland (PvZ), Provinciaal Belang Fryslan, Partij voor het Noorden (PvhN), Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD), en Ouderen Partij Noord-Holland (OPNH) verzoeken wij U daarom als PLU met klem om niet langer deel te nemen aan landelijke debatten. Om in de media U voortaan terughoudend op te stellen waar het gaat om de provinciale verkiezingen. Om niet langer elkaar in de haren te vliegen of vliegen proberen af te vangen, alleen maar om de uitslag van verkiezingen van Provinciale Staten te beïnvloeden.

Betekent ons verzoek nu, dat wij U vragen zich op geen enkele wijze meer te bemoeien met de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart? Natuurlijk niet, want wij begrijpen heel goed hoe belangrijk voor U de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is en als afgeleide daarvan de zetelverdeling in de Eerste Kamer. U zou dat in onze ogen vooral op indirecte wijze moeten doen, door uw provinciale afdelingen inhoudelijk te ondersteunen en te adviseren. Zodat zij via fairplay voor U zetels in de Eerste Kamer kunnen verdienen. Dit alles zou een moedige, eerste en geweldige stap kunnen zijn naar het ‘echt’ overbruggen van de kloof tussen politiek en burger.

Met vriendelijke groet,

Anco Goldhoorn, lijsttrekker PLU, Henri Senders, woordvoerder PLU,
Platform Lokale Partijen Utrecht Platform Lokale Partijen Utrecht