Onafhankelijke Partij Drenthe verontwaardigd over standpunt VVD inzake reactie van het bestuursorgaan van het nationale park “Dwingelerveld” ....

De OPD heeft kennis genomen van de reactie van de VVD op een nieuwsbrief van het bestuur Nationaal Park “Dwingelerveld” , waarin wordt opgeroepen om niet op regeringspartijen te stemmen. Mogelijk ingegeven door het intrekken van subsidiegelden voor natuurbeheer.

Het is buitengewoon merkwaardig dat een partij die VRIJHEID in de naam draagt, derden gaat verbieden om hun mening te geven. Waarom heeft een vereniging geen recht om wat voor advies dan ook te geven? (Hebben verenigingen dan geen recht op vrijheid van meningsuiting? Afgezien van het eens of niet eens zijn met het gestelde).

Als we trouwens de verkiezingsleuze van de VVD zien, waar in dikke letters staat, dat de VVD liever banen dan bomen heeft, dan fronsen wij ter dege onze wenkbrauwen! Zonder bomen is er geen leven en als we deze spreuk ook toepassen op de regenwouden zowel elders in de wereld als in Drenthe, dan moeten er wat de OPD betreft, heel andere stemadviezen komen! Drenthe kijk uit op wie en welke partij je stemt!!!!!!

De OPD staat pal voor onze groene provincie, met bomen !! Daarbij moet men niet vergeten, dat we door die bomen, rust en ruimte, heel veel banen hebben!!

De OPD hecht aan vrijheid van meningsuiting en dat geldt voor mensen, zowel als voor (natuurbeschermings) organisaties.

Charles de Haas
0592-412779 06-51856325