Onafhankelijke Partij Drenthe verheugd over behoud monument Radiotelescoop Dwingeloo.

De Onafhankelijke Partij Drenthe is erg verheugd toen bekend werd dat er een monumentale bijdrage vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor restauratie en onderhoud van de radiotelescoop Dwingeloo.

Charles de Haas maakte zich in 2008 al sterk, om de radiotelescoop in de publiciteit te brengen en riep overheden op om een bijdrage te leveren aan de zo broodnodige restauratie. De gemeente Midden- Drenthe wees een motie (bijgevoegd) af en ook de Staten van Drenthe gaven niet thuis en zo bleven de oproepen onbeantwoord.

Thans is er bijna voldoende voor het hele project en de OPD zal zich inspannen om het genereren van de nog resterende gelden te stimuleren.

De OPD heeft reeds vaker gesteld:

“Drenthe moet Drenthe blijven, met behoud van Radiotelescoop Dwingeloo!!”

Nadere info:
Charles de Haas
0592-412779
06-51 85 63 25

Bijlagen: 2(zie pdf)