Persberichten

  PDF Print E-mail
01-03-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe uitgenodigd in radioprogramma Radio 1 woensdag 2 maart ’s ochtends 7.00 uur. (7.00 uur tot 7.30 uur)

De OPD in de persoon van lijsttrekker Charles de Haas, is uitgenodigd in de studio in Amsterdam, om te praten over de statenverkiezingen, waarbij de regionale zaken totaal onder sneeuwen, omdat de landelijke partijen het accent leggen op de Regeringsbelangen in de Eerste Kamer. .....meer

geplaatst: 01-03-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
01-03-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe verontrust door nieuwe gegevens over Genetische Manupilatie......

De OPD heeft reeds veel vaker uitgesproken dat de Genetische Technologie grote gevaren in zich draagt. Onderstaand bericht bevestigt dat. .....meer

geplaatst: 01-03-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
28-02-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe tegen fusie provincie Drenthe en provincie Groningen.

De OPD is tegen het voorstel van een aantal deelnemende partijen aan de Statenverkiezingen, die een fusie van Groningen en Drenthe voorstellen.

Nu is het weer GroenLinks, die samen met de VVD en D66 onze provincie willen verkwanselen!!!!!!! .....meer

geplaatst: 01-03-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
24-02-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe nam deel aan de Natuurestafette in Ruinen.

Hier zet ook Lijsttrekker Charles de Haas zijn handtekening. .....meer

geplaatst: 24-02-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
18-02-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe tegen Windpark in de Drentse Monden..............

De OPD is tegen de komst van gigantische windmolens in de Drentse Monden.

Er is een park bij Coevorden aangewezen en daar moet het bij blijven. Deze stellingname is ook ontstaan, omdat de OPD buitengewoon trots is op het jaren geleden gevestigde Lofar project. Dit Lofarproject kost meer dan 150 miljoen euro en dat mag niet in de waagschaal door verstoring van buiten af en in dit geval windmolens. .....meer

geplaatst: 21-02-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
17-02-2011
Open brief.

Aan de leiders van de landelijke politieke partijen in de Eerste en Tweede kamer, de landelijke lijsttrekkers van de Eerste Kamer en de leden van het kabinet. .....meer

geplaatst: 18-02-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
16-02-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe verontwaardigd over standpunt VVD inzake reactie van het bestuursorgaan van het nationale park “Dwingelerveld” ………..

De OPD heeft kennis genomen van de reactie van de VVD op een nieuwsbrief van het bestuur Nationaal Park “Dwingelerveld” , waarin wordt opgeroepen om niet op regeringspartijen te stemmen. Mogelijk ingegeven door het intrekken van subsidiegelden voor natuurbeheer. .....meer

geplaatst: 16-02-2011 N. Nieuwenhuizen

  PDF Print E-mail
14-02-2011
OPD en PvhN ondersteunen initiatief Energy Academy

De Onafhankelijke Partij Drenthe en de Partij voor het Noorden ondersteunen warm het idee om een Energy Academy op te richten. Deze Academie moet de kennis en kunde op het vlak van fossiele en groene energie bundelen. .....meer

geplaatst: 14-02-2011 N. Nieuwenhuizen

PDF Print E-mail
03-02-2011
Presentatie boekje Drents Volkslied.

Op vrijdag 11 februari 2011 zal SEM SCHILT, als heel bekende Drent, als eerste het vers verschenen boek “Mijn Drenthe” in ontvangst nemen. .....meer

geplaatst: 03-02-2011 N. Nieuwenhuizen

PDF Print E-mail
21-01-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe maakt de namen van de kieslijst bekend.

De Onafhankelijke Partij Drenthe is erg verheugd om alle namen van de kandidatenlijst bekend te maken. Het bestuur presenteert daarmee een lijst met mensen, die in het verleden allen hun betrokkenheid met Drenthe hebben getoond en dit nog dagelijks doen. .....meer

geplaatst: 21-01-2011 N. Nieuwenhuizen

PDF Print E-mail
16-01-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe verheugd over behoud monument Radiotelescoop Dwingeloo.

De Onafhankelijke Partij Drenthe is erg verheugd toen bekend werd dat er een monumentale bijdrage vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor restauratie en onderhoud van de radiotelescoop Dwingeloo. .....meer

geplaatst: 17-01-2011 N. Nieuwenhuizen

PDF Print E-mail
03-01-2011
Onafhankelijke Partij Drenthe maakt eerste zes namen van de kieslijst bekend.

Het kiescollege heeft de eerste zes namen van de kieslijst van de OPD bekend gemaakt.

De lijsttrekker, Charles de Haas, was reeds in juli op de Algemene Ledenvergadering gekozen. Lange politieke ervaring en enthousiast om de OPD weer in de Staten van Drenthe te vertegenwoordigen. .....meer

geplaatst: 05-01-2011 N. Nieuwenhuizen


Klik hier voor persberichten van voorgaande jaren